Cumbasında Hayat
Yeşilinde Tat Var

VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

YEŞİLTAT markasını sürekli gelişim gösteren, takım ruhu ile iyileştiren, yenilikçi ve katılımcı bir anlayışla özdeşleştirmek istiyoruz.

 

Beklentilerin ötesine geçilerek memnuniyetlerinin sağlanması asli görevimizdir. Bunun için Samimiyet, Güven, Dostluk ve Dayanışmanın temel gereklilik olduğuna inanıyoruz.

 

Kalitenin yükseltilmesi, verimliliğin ve gıda güvenliğinin arttırılması için bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın gelişen ve yenilikleri sürekli olarak takip edilebilmesi adına eğitim planlarımızı uyguluyoruz.

KAPSAMIMIZ

Entegre Yönetim Sistemi olarak; BRC Food (8. versiyon) Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 140001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, KOSHER Belgesi ve HELAL Belgesi uygulanır ve “Antepfıstığı İşleme ve Paketleme ile Kuruyemiş Üretimi ve Satışı’nı kapsar."

POLİTİKAMIZ

 

Ürünlerin güvenirliğin sürekli kontrol altında tutarak lezzet ve kalite dengesini güvenli gıda ile bağdaştırmak üzere kurmuş olduğumuz yönetim sistemlerini uygular ve etkinliğini sürekli iyileştiririz.

 

Son tüketiciye ulaşıncaya kadar oluşabilecek tüm potansiyel tehlikeleri saptayarak, belirlediğimiz kritik kontrol noktalarını eğitilmiş personel tarafından sürekli muayene ve kontrol altında tutarız. Hem Entegre Yönetimi Sistem şartlarına hem müşterilerle karşılıklı hemfikir olunan şartlara hem de firmamızın tabi olduğu ulusal ve uluslararası yasal ve mevzuat şartlarına uyumlu çalışmaktayız. 

 

Hem Entegre Yönetim Sistemi şartlarına hem müşterilerle karşılıklı hem fikir olunan şartlarda hem de firmamızın tabi olduğu ulusal ve uluslararası yasal ve mevzuat şartlarına uyumlu çalışmaktayız.

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sürekli takip ederek; varlığımızın neden olan müşterilerimizin sağlıklı gıda ihtiyaçlarını karşılamak ve daha fazlasını verebilmek amacı ile yenilikleri işletmemizde uygularız. Çevreyi korumaktayız ve kirliliği önlemekteyiz. Planlama ve uygulama aşamalarında doğa ile iç içe, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmaktayız.


Çevreyi korumaktayız ve kirliliği önlemekteyiz. Planlama ve uygulama aşamalarında doğa ile iç içe, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmaktayız.

 

YEŞİL TAT yenilikçi, güvenilir ve günümüzün yönetim sistemleri kavramlarına uygun yönetim anlayışıyla, her geçen gün ürün kalitesi ve devamlılığı kapsamında daha büyük başarılara imza atmakta ve bunu geleceğe taşımaktadır.

TAAHHÜTLERİMİZ

Yapılan tüm işlerde ilgili yasal ve mevzuat şartlarına uymaktayız. Müşterinin bildirmiş olduğu spesi fikasyonlara da yasal şartlar çerçevesinde uyacağımızı taahhüt ederiz. İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltma ve tehlikeleri ortadan kaldırma yönünde; sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını iyileştirmeyi, çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler sürekli artırmayı taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini azaltma ve tehlikeleri ortadan kaldırma yönünde; sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını iyileştirmeyi, ekip arkadaşlarımızın sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri sürekli artırmayı taahhüt ederiz.

Üretimin alanı içerisinde üretimin gerçekleştiği proses ve çevresinde kontrol dışı metal bulunmaması hususunda kontrolünün sağlanması; tüm tahta ve ahşap materyallerinin üret mde kullanılmaması; tahta, cam ve sert plastik kullanımı söz konusu ise kontrollerinin sağlanması ve ilgili prosedür aks yonlarının uygulanmasını taahhüt ederiz.

İşleme ve Paketleme Tesisimizin tümünde HACCP (Kr t k Kontrol Noktalarında Tehlike Analiz ), Gıda Güvenli ği , İşletme Hijyen ve Sanitasyon kurallarına uyarak faaliyetlerimizi yürütmeyi, yapmış olduğumuz üretimin hiçbir aşamasında katkı maddesi ve Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren hammadde kullanmadığımızı ve nihai ürünlerimizin GDO içermediğini ve aslına uygun şekilde mamul edildiğini, gıda gerçekliği (otansite) esas olarak gıdaların bölgesellik ve içerik açısından kendi ne özgünlüğünün ve hakikiliğin yasal sınırlar içerisinde koruyacağımızı taahhüt ederiz.

Yönetim Sistemi uygulamalarına riayet ederek ürün güvenliği politikamızın uygulanmasında ekip arkadaşlarımızın bizzat görev almalarını sağlıyoruz.

Bir Fıstıktan
Neler
Çıkarıyoruz